ŁACZY NAS IŁAWA

Z myślą o iławskich rodzinach.

DAWID KOPACZEWSKI

Komitet Wyborczy Wyborców Burmistrza Dawida Kopaczewskiego Łaczy Nas Iława

Aktualności

Moja kadencja burmistrza to m.in. 140 milionów złotych

które przeznaczyliśmy w latach 2019-2024 na inwestycje, 700 drzew więcej posadzonych niż wyciętych, 55% środków więcej przeznaczonych na rozwój sportu niż na początku kadencji i zmodernizowanych 13 km dróg, chodników i dróg rowerowych
Iława
Jestem także członkiem Zarządu Związku Gmin Jeziorak oraz Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Posiadam wykształcenie wyższe (magister politologii, Uniwersytet Gdański) oraz studia podyplomowe. Wcześniej przez 7 lat byłem także współwłaścicielem firmy zajmującej się promocją i poligrafią. Współpracowałem także z organizacjami pozarządowymi, wspierając ich w pozyskiwaniu środków unijnych. Ponadto tworzyłem grupę nieformalną, której celem była aktywizacja naszych mieszkańców.

Rozwój

Edukacja

Sprawy społeczne

Kultura

Infrastruktura

Inwestycje

Jestem dumny z naszych inwestycji i działań społeczncyh

Osięgnęliśmy razem bardzo wiele

Warto tu wspomnieć o wybudowaniu nowoczesnego żłobka, dzięki któremu wielu rodziców może wrócić na rynek pracy, modernizacji zaplecza sportowego w Szkole
Podstawowej nr 4, sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, budowie kolejnych dróg rowerowych (np. za Wyspą Młyńską w stronę ul. Sosnowej i Świerkowej), budowie nowoczesnego placu zabaw przy ul. Szeptyckiego i modernizacji dróg i chodników. Należy też pamiętać o udogodnieniach, które wprowadziłem w zakresie komunikacji miejskiej- po raz pierwszy w historii autobusy wjechały w os. Gajerek oraz os. Piastowskie- na to czekało wielu mieszkańców. Sukces odniósł też stworzony w tej kadencji Soundlake Festiwal, na który przyjeżdżali mieszkańcy Gdańska, Warszawy czy Poznania. Dzięki niemu w Iławie gościliśmy takie gwiazdy jak Fisz, Kaśka Sochacka, Daria Zawiałow czy Rojek. Zwiększyliśmy także wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Dużo dobrego wydarzyło się w sporcie. Znacząco zwiększyliśmy finansowanie
stowarzyszeń i fundacji sportowych, które działają w Iławie. Ponadto opracowaliśmy projekt modernizacji wysłużonego już stadionu wraz z budową bieżni. Na ten cel pozyskaliśmy 8 mln zł. Jego przebudowa ruszy w drugiej połowie tego roku.

Mimo trudności i wyzwań mijającej kadencji, czyli pandemii, ogromnej inflacji oraz wybuchu wojny w Ukrainie, przy wsparciu moich współpracowników oraz współpracy z radnymi Rady Miejskiej, osiągnęliśmy sporo, choć jeszcze wiele przed nami.

Mam żonę Annę i trójkę wspaniałych dzieci: Gabriela, Antoniego i Igę. W wolnych chwilach biegam (na koncie mam dwa półmaratony), podróżuję, czytam książki (uwielbiam reportaże) i piekę- moje dzieci uwielbiają rogale, które często wystawiam na licytacjach charytatywnych wspierając naszych potrzebujących mieszkańców.

Kandydaci do rady miasta

Okręg Nr1

Okręg Nr2

Okręg Nr3

Kandydaci do rady Powiatu

PROGRAM

Z myślą o iławskich rodzinach.

Przedsiębiorczość:

– utrzymanie na niskim poziomie podatku od środków transportowych,

– przyjęcie kolejnej uchwały przyznającej przedsiębiorcom- przy rozbudowaniu firmy i zwiększeniu zatrudnienia- zwolnienie z podatku od nieruchomości,

– współpraca w zakresie budowy dróg dojazdowych do przedsiębiorstw na terenie Iławy,

– promocja lokalnych przedsiębiorstw i organizowanie spotkań z przedsiębiorcami w cely wymiany doświadczeń, poznania oczekiwań względem samorządu,

– promocja Iławy, jako miasta idealnego do wykonywania pracy zdalnej, w tym organizowanie konferencji IT w Iławie.

Ekologia:

– zwiększenie liczby koszy na terenach miejskich,

– zwiększenie liczby nasadzeń drzew i krzewów (drzew nasadzonych powinno być co najmniej o 100% więcej niż wyciętych),

– zwiększenie dopłat do likwidacji nieekologicznych pieców, tzw. kopciuchów,

– ustanowienie kolejnych pomników przyrody oraz opracowanie ich szlaku na terenie miasta Iławy,

– wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem wykrywania nielegalnego spalania odpadów,

– akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

– zakładanie kwietnych łąk oraz nowych przestrzeni zielonych,

– rozszczelnianie infrastruktury, np. parkingów

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami:

– w prowadzenie programu „Złota Rączka“- drobne, domowe naprawy u seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
 
– zwiększenie liczby ławek na terenie Iławy,
 
– zwiększanie liczby kursów autobusów miejskich,
 
– program Opieki wytchnieniowej- wsparcie dla osób opiekujących się chorymi dziećmi, rodzicami.
 
– program „Opaska dla seniora“ z przyciskiem, dzieki któremu można wezwać pomoc,
 
– rozwijanie oferty kulturalnej i sportowej dla seniorów (potańcówki, spotkania integracyjne, warsztaty, spotkania na świeżym powietrzu na osiedlach),
 
– rozwijanie usług oferowanych przez Pełnomocnika Burmistrza ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
 
– dalsze likwidowanie barier architektonicznych i zwiększanie dostępność miejsc publicznych, np. do plaż miejskich.

Komunikacja, drogi, bezpieczeństwo:

– budowa chodnika do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sucharskiego oraz budowa chodnika od ul. Bydgoskiej do ul. Grudziądzkiej,

– rozbudowa monitoringu miejskiego  wraz z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykrywania niebezpiecznych zdarzeń,

– doświetlanie przejść dla pieszych wraz z montażem systemów bezpieczeństwa,

– rozwój asfaltowych dróg rowerowych (m.in. budowa drogi rowerowej do Szałkowa),

– działania edukacyjne w zakresie poruszania się po iławskiej infrastrukturze rowerowej,

– dalsze utwardzanie dróg gruntowych,

– zwiększanie liczby kursów komunikacji publicznej,

– kampania społeczna (zwłaszcza w szkołach) promująca transport publiczny,

– opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)- analiza bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Iławy oraz stworzenie planu działań zwiększających bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną.

Mieszkańcy:

– bezpłatny transport publiczny dla dzieci i młodzieży posiadających Iławską Kartę Mieszkańca,

– uruchomienie ogólnomiejskiej świetlicy integracyjnej,  np. na Starym Mieście, która będzie udostępniana młodzieży, seniorom, organizacjom pozarządowym,

– wyprawka dla Malucha- bon o wartości 500 zł dla nowonarodzonych iławian,

– uruchomienie transmisji internetowych obrad komisji Rady Miejskiej w celu zapewnienia transparentności,

– dyrektorzy jednostek oraz prezesi spółek będą wybierani w drodze konkursów. W komisji rekrutacyjnej zasiądą także radni Rady Miejskiej.

– dodatkowe godziny wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

– dodatkowe lekcje z historii Iławy w szkołach podstawowych.

Kultura, sport, turystyka, zdrowie

–        Modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zadaszonej trybuny, bieżni lekkoatletycznej i hali do tenisa ziemnego (pozyskano na ten cel 8 mln zlotych, rozpoczęcie prac planowane jest na II połowę 2024 r.),

–        przebudowa Domu Weterana na nowoczesną bibliotekę,

–        budowa parku linowego dla dzieci i dla osób dorosłych,

–        budowa reprezentacyjnego mola na Małym Jezioraku wraz z dodatkowymi ogólnodostępnymi pomostami dla żeglarzy i dobudową brakujących odcinków dróg rowerowych,

–        Stworzenie nowego wydarzenia sportowego pn. „Ogólnopolski rajd pływacki wokół Wyspy Wielkiej Żuławy“

–        wybudowanie małej trybuny z ogrodzeniem na boisku do piłki siatkowej na Dzikiej Plaży,

–        rozbudowa o 1 boisko Orlika przy ul. Lubawskiej,

–        modernizacja i rozbudowa Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Skłodowskiej,

–        zwiekszenie kwot dofinansowania stowarzyszeń, fundacji kulturalnych i sportowych

–        zadaszenie i rozbudowa amfiteatru,

–        Stworzenie(w budynku po bibliotece miejskiej) Centrum Inicjatyw Młodzieżowych z najróżniejszymi pracowniami (np. pracownia grafiki, studio wokalistyki, studio nagrań, sale spotkań itp.)

–        stworzenie szlaku dużych murali miejskich na budynkach,

–        szkolenia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,

–        programy polityki zdrowotnej wraz z kampaniami edukacyjnymi:

 1. a) dla kobiet- mammografia, cytologia,
 2. b) dla mężczyzn- gruczoł prostaty, rak jąder,
 3. c) dla dzieci i młodzieży- wsparcie psychologiczne, walka z cyberprzemocą, szkolenia z zakresu budowania relacji/aktywnego spędzania czasu.

Kultura, sport, turystyka, zdrowie

– kontynuowanie zabiegów o drogę s5, jako szansa na pozyskanie nowych inwestorów,

– budowa parku linowego dla dzieci i dla osób dorosłych,

– przebudowa Domu Weterana na nowoczesną bibliotekę,

– budowa reprezentacyjnego mola na Małym Jezioraku wraz z dodatkowymi ogólnodpostępnymi pomostami dla żeglarzy i dobudową brakujących odcinków dróg rowerowych,

– budowa nowej siedziby dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

– stworzenie Muzeum Regionalnego w budynku młyna przy ul. Kościuszki,

– zadaszenie i rozbudowa amfiteatru,

– modernizacja i rozbudowa Osiedlowego Domu Kultury,

– stworzenie (w budynku po bibliotece miejskiej) Centrum Inicjatyw Młodzieżowych z najróżniejszymi pracowniami (np. pracownia grafiki, studio wokalistyki, studio nagrań, sale spotkań itp.),

– rewitalizacja fosy i parku za kinem,

– remont kładki między Małym a Dużym Jeziorakiem i udostępnienie jej mieszkańcom,

– modernizacja boiska przy ul. Odnowiciela wraz z wymianą nawierzchni,

– wybudowanie na os. Piastowskim sali gimnastycznej z zapleczem (I etap) wraz ze szkołą (II etap)

– kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5

– kompleksowa termomodernizacji miejskich przedszkoli: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6.

– modernizacja boiska przy pumptracku, w tym budowa nowej nawierzchni.

– modernizacja Skweru Żeromskiego,

– rozbudowa o 1 boisko Orlika przy ul. Lubawskiej,

– modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zadaszonej trybuny, bieżni lekkoatletycznej i hali do tenisa ziemnego (pozyskano na ten cel 8 mln złotych, rozpoczęcie prac planowane jest na II połowę 2024 r.),

– połączenie ul. Piaskowej z Piastowską wraz z budową kolejowego przystanku osobowego w obrębie os. Piastowskiego (współpraca z PKP),

– slip dla wędkarzy,

– połączenie ul. Lubawskiej z Al. Jana Pawła poprzez ul. Usługową,

– połączenie ul. Dąbrowskiego z ul. Ostródzką,

– rewitalizacja skweru zieleni przy ul. Szerokiej na os. Lubawskim wraz z nową aranżacją przestrzeni,

– modernizacja iławskiego targowiska wraz z budową zadaszonej hali,

– remont ul. Kasprowicza wraz z parkingami przy ul. 1 Maja 13 oraz wybudowanie parkingu przy ul. Wiejskiej 2,

– połączenie ulicy Wiejskiej i ul. Gdańskiej.

Kultura, sport, turystyka, zdrowie

 1. Znaczące zwiększenie finansowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz jej rozwój.
 2. Wzmocnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci ze szkół.
 3. Akcje edukacyjne dla młodzieży i rodziców z zakresu cyberprzemocy, uzależnień internetowych itp.
 4. Zwiększenie finansowania organizacji pozarządowych.
 5. Stworzenie, we współpracy z gminami z powiatu iławskiego, Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdą osoby z niepełnosprawnościami.
 6. Wprowadzenie do szkół średnich, w oparciu o nowe technologie oraz AI, nowych kierunków kształcenia,
 7. Utworzenie klastra energetycznego, w którego skład weszłyby zainteresowane gminy.
 8. Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych,
 9. Budowa nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy na terenie powiatu.
 10. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia młodzieży w kierunku robotyki i automatyzacji procesów produkcyjnych.
 11. Zwiększenie dostępności szkół średnich i internatów dla młodzieży z niepełnosprawnościami.
 12. Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów, w tym m.in. otwarcie poradni diabetologicznej, geriatrycznej , czy alergologicznej w iławskim szpitalu.
 13. Spartakiady dla osób z niepełnosprawnościami.
 14. Utworzenie programu wsparcia dla dzieci z FASD i ich ro

Zachęcam do oddania głosu 7 kwietnia 2024.
na nasz bezpartyjny komitet wyborczy.

ŁACZY NAS IŁAWA!

Z myślą o iławskich rodzinach.

DAWID KOPACZEWSKI

Komitet Wyborczy Wyborców Burmistrza Dawida Kopaczewskiego Łaczy Nas Iława

Scroll to Top